Arolwg/Survey

Datblygwyd yr arolwg hwn gan Gynghorau Tref Llangollen, Rhuthun a’r Wyddgrug a nifer o grwpiau cymunedol o bob rhan o Ogledd Ddwyrain Cymru, gyda’r bwriad o archwilio syniadau a allai helpu i leihau costau i gartrefi, cynyddu llesiant, darparu cyfleoedd dysgu a lleihau pwysau ar ein planed.

https://forms.gle/CNkccWm4895peNot9

A fyddwch cystal â threulio munud neu ddau i gwblhau’r arolwg cyn 24 Hydref 2020. Mae eich syniadau’n bwysig i ni. A rhannwch y ddolen i’r arolwg, os gwelwch yn dda.


Llangollen, Ruthin and Mold Town Councils and a number of community groups from across North East Wales have developed this short survey to explore ideas which could help reduce household costs, increase well-being, provide learning opportunities and reduce pressure on our planet.

https://forms.gle/yfRtkdVRuEFHevBe9

Please take a few minutes to complete the survey by 24 October 2020. Your views are important to us. And please share the link to the survey widely.


34 views0 comments

Connect

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Sign up for news & offers

Supported by:

© 2020 by Y Tŷ Gwyrdd