Arolwg/Survey

Datblygwyd yr arolwg hwn gan Gynghorau Tref Llangollen, Rhuthun a’r Wyddgrug a nifer o grwpiau cymunedol o bob rhan o Ogledd Ddwyrain Cymru, gyda’r bwriad o archwilio syniadau a allai helpu i leihau costau i gartrefi, cynyddu llesiant, darparu cyfleoedd dysgu a lleihau pwysau ar ein planed.