top of page

Arolwg/Survey

Datblygwyd yr arolwg hwn gan Gynghorau Tref Llangollen, Rhuthun a’r Wyddgrug a nifer o grwpiau cymunedol o bob rhan o Ogledd Ddwyrain Cymru, gyda’r bwriad o archwilio syniadau a allai helpu i leihau costau i gartrefi, cynyddu llesiant, darparu cyfleoedd dysgu a lleihau pwysau ar ein planed.

A fyddwch cystal â threulio munud neu ddau i gwblhau’r arolwg cyn 24 Hydref 2020. Mae eich syniadau’n bwysig i ni. A rhannwch y ddolen i’r arolwg, os gwelwch yn dda.


 

Llangollen, Ruthin and Mold Town Councils and a number of community groups from across North East Wales have developed this short survey to explore ideas which could help reduce household costs, increase well-being, provide learning opportunities and reduce pressure on our planet.

Please take a few minutes to complete the survey by 24 October 2020. Your views are important to us. And please share the link to the survey widely.


43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page