Children's Christmas Art Competition | Cystadleuaeth Celf Nadolig i BlantChildren’s Christmas Art Competition: Send us your sparkly creation, arts or crafts (any medium) and help us to brighten up the Y Tŷ Gwyrdd shop window.


Post your entry with your name, age and contact details to Y Tŷ Gwyrdd, Back Row, Denbigh, LL16 3TE.

Cystadleuaeth Celf Nadolig i Blant: Anfonwch eich campweithiau sgleiniog, eich gwaith celf neu grefftau gwych atom (ar unrhyw gyfrwng) a'n helpu i addurno ffenestr siop Y Tŷ Gwyrdd.


Postiwch eich ceisiadau gyda'ch enw, eich oedran a'ch manylion cyswllt at Y Tŷ Gwyrdd, Back Row, Dinbych, LL16 3TE.

76 views0 comments

Connect

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Sign up for news & offers

Supported by:

© 2020 by Y Tŷ Gwyrdd