top of page

CLWB GARDDIO AR ÔL YSGOL I BLANT / AFTER SCHOOL KIDS GARDENING CLUB

  • Yn Ysgol Pendref, Ffordd Gwaenynog, Dinbych, LL16 3RU / at Ysgol Pendref, Gwaenynog Road, Denbigh, LL16 3RU.

  • Bob dydd Iau gan ddechrau dydd Iau 20 Mai 2021 o 3.30pm / every Thursday starting Thursday 20th May 2021 from 3.30pm

  • £1 am y plentyn cyntaf, 50c am bob plentyn ychwanegol / First child £1 Additional children 50p/child

Gardening Project bilingual Final
.pdf
Download PDF • 159KB193 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page