Diolch o galon i'r artist lleol James Story | Massive heartfelt thanks to local artist James Story

Diolch o galon i'r artist lleol James Story am y gwaith adnewyddu creadigol gwych y mae'n ei wneud yn adeilad YTG yn Ninbych. Rydym ni'n arbennig o hoff o'r nenfwd ffynci, lliwgar yn y siop gymunedol. Syniad gwych. Mae'n edrych yn anhygoel!


Massive heartfelt thanks to local artist James Story for the amazing creative renovation work he is doing at the YTG premises in Denbigh. We particularly love the funky, colourful ceiling in the community shop. Genius idea. It looks awesome!


68 views0 comments

Connect

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Sign up for news & offers

Supported by:

© 2020 by Y Tŷ Gwyrdd