top of page

DIWEDDARIAD AR Y CYNNIG CYFRANDDALIADAU / SHARE OFFER UPDATE


Mewn pythefnos rydym wedi cyrraedd £2,550, bron i hannerein targed isafswm!

Diolch enfawr i’r rhai sydd wedi buddsoddi.


Mae’r cynnig cyfranddaliadau yn para tan 31 Mai.


Buddsoddwch rŵan, cymerwch ran, dewch yn gyfranddaliwra’n helpu i gyrraedd ein targed o £5,000.

https://cy.ytygwyrdd.cymru/share-offer 

In two weeks we’ve reached £2,550, over half our minimum target!

Massive thanks to those who have invested.


The share offer runs until the 31st May.


Invest now, get involved, become a shareholder and help us reach our target of £5,000.

https://www.ytygwyrdd.cymru/share-offer

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page