DIWEDDARIAD AR Y CYNNIG CYFRANDDALIADAU / SHARE OFFER UPDATE