top of page

Dod yn fuan siop. Shop coming soon.

Yn dod yn fuan siop yn gwerthu cynnyrch o ffynonellau moesegol a lleol. Cyn lleied o ddeunydd pacio â phosibl. Milltiroedd bwyd bach iawn. Ysbrydoli newid i gefnogi dyfodol cynaliadwy.

 

Coming soon shop selling ethically sourced and local produce. Minimal packaging. Minimal food miles. Inspiring change to support a sustainable future. #sustainability #recycling #environment #circulareconomy #sustainable #packaging #recycle #zerowaste #change #ecofriendly #food #gogreen


68 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page