top of page

Drysau Agored: Digwyddiadau i Ddod / Open Doors: Upcoming Events

Dydd Gwener 5ed o Mawrth: Sgwrs 'Cydweithredu' gan Marguerite Pearce o Y Tŷ Gwyrdd Gallwch gofrestru yma: bit.ly/YTyGwyrdd


Mae Drysau Agored yn rhedeg bob dydd Gwener rhwng 1.00 a 3.00yp trwy Zoom. Mae'n sesiwn galw heibio am ddim. Mae Drysau Agored yn ofod cymunedol dan arweiniad gwirfoddolwyr i ddatblygu sgiliau a chwrdd â phobl newydd. Ein prif feysydd ffocws yn ystod Sesiynau Drysau Agored yw:

· cyngor a chyfeirio pobl at wirfoddoli

· cymorth ac arweiniad i wella lles

· rhedeg cyfleoedd dysgu'n anffurfiol

 

Friday 5th March: Talk 'Collaboration' by Marguerite Pearce of Y Tŷ Gwyrdd

You can register here: bit.ly/YTyGwyrdd


Open Doors runs every Friday from 1.00 to 3.00pm via Zoom unless otherwise stated. All our sessions are free. Open Doors is a volunteer led community space to develop skills and meet new people. Our main focus areas during Open Doors Sessions are:

· advice and signposting people into volunteering

· support and guidance to improve wellbeing

· hosting informal and formal learning opportunities.85 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page